Program grantowy 2018

Z dniem 19 marca br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i obywatelskich w ramach kolejnej edycji Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Fundacja będzie finansowo wspierać  projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty,  ochrony środowiska, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, sportu, ochrony i promocji zdrowia  oraz szeroko pojętej dobroczynności.  

W tym roku Fundacja pragnie szczególnie zachęcić szkoły, uczelnie, jak również inne instytucje do zgłaszania  wartościowych projektów o charakterze edukacyjnym. Mogą to być m.in. działania popularyzujące stosowanie nowych technologii, inicjatywy proekologiczne oraz innowacyjne przedsięwzięcia  z obszaru kultury  i sztuki.

Do programu mogą aplikować organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki.  Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność biznesową.

O wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, podmioty nastawione na zysk i partie polityczne. Przewiduje się przyznawanie dwóch rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł i duże – od 5 do 15 tys. zł. Tryb przyznawania grantów uzależniony jest od typu projektu. Nabór wniosków o granty będzie prowadzony przez Fundację w okresie od 19.03.2018 r do 7.05. 2018 roku.
Regulamin Programu grantowego 2018 oraz formularze do wypełnienia wniosków znajdują się w załączonych obok plikach do pobrania.

Pliki do pobrania