Kontakt

Adres:
Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże

NIP 1990110000

e-mail: aktywniwregionie@heidelbergmaterials.com 

Biuro Fundacji:

tel. 77 777 8050, 8213
tel. 77 777 8000
fax:77 777 8442

DOTACJE

W pilnych, uzasadnionych przypadkach Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie może przyznawać dotacje finansowe poza terminem obowiązujących programów grantowych, w ramach dostępnych środków. Wnioski o dotacje w tym trybie można składać online pod pozniższym linkiem:  
Złóż wniosek online 

Downloads