Kontakt

Adres:

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie
ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże

NIP 1990110000

e-mail: aktywniwregionie@gorazdze.pl

Biuro Fundacji:

p. Elżbieta Jasińska,

tel. 77 777 8050
tel. 77 777 8000
fax:77 777 8442