Rowerowa Opolszczyzna

"Rowerowa Opolszczyzna" to kolejna inicjatywa społeczna Fundacji Górażdże wpisująca się w edukację w zakresie zdrowego stylu życia, a także promocję walorów turystycznych Opolszczyzny.  Celem akcji jest promocja najciekawszych tras rowerowych województwa opolskiego, a także odkrywanie nowych szlaków. Organizatorzy pragnęli zwrócić uwagę na aspekty zdrowotne jazdy na rowerze, jej szczególne znaczenie dla podniesienia sprawności fizycznej, a także sposób na rodzinne spędzenie czasu. Ważnym elementem akcji była organizacja rodzinnych rajdów rowerowych dla mieszkańców regionu.  Najciekawszym z nich był rajd „Szlakiem opolskich wapienników”, który zgromadził 260 osób, głównie rodziny z dziećmi z terenu gminy Gogolin i Krapkowic, dla których przygotowano wiele atrakcji. Uczestnicy rajdu mogli wziąć udział w licznych konkursach, a także poznać wiele faktów i ciekawostek związanych z lokalną historią i tradycjami przemysłu cementowo-wapienniczego.

Przewodnik "Rowerowa Opolszczyzna" 
Najważniejszym efektem  4-miesięcznej akcji było wydanie profesjonalnego przewodnika po szlakach rowerowych Opolszczyzny pt. ”Rowerowa Opolszczyzna”, z mapami i opisem 30 najciekawszych tras i ich atrakcji turystycznych. Materiały do przewodnika zostały zebrane przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej, partnera medialnego akcji, który ogłosił konkurs, w ramach którego mieszkańcy regionu zgłaszali autorskie propozycje szlaków rowerowych, z opisami, mapami i zdjęciami. Autorzy najciekawszych tras mogli liczyć na atrakcyjne nagrody – do wygrania było 10 wysokiej klasy rowerów ufundowanych przez Fundację Górażdże. Publikacja została wydana na początku 2016 roku w nakładzie 5 tys. egzemplarzy, które nieodpłatnie przekazano do punktów informacji turystycznej, bibliotek, urzędów gmin i szkół całego województwa. W ramach akcji uruchomiono także serwis internetowy poświęcony tematycznie trasom rowerowym Opolszczyzny www.rowerowaopolszczyzna.pl