fundacja, dzieci, pole

Nasza misja: "Wspieramy inicjatywy i przedsięwzięcia służące rozwojowi  lokalnej społeczności – budujemy partnerskie relacje z naszymi sąsiadami."

Fundacja GÓRAŻDŻE -Aktywni w Regionie rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Jej  założycielami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement SA, Górażdże Kruszywa sp. z o.o. i Górażdze Beton Sp. o.o.  Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność Fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA.