Róbmy swoje - Aktywni w regionie

Realizowana w 2012 roku kampania społeczna "Róbmy swoje - Aktywni w Regionie" była piewszą akcja własną  Fundacji.  Realizowana we współpracy z Nową Trybuną Opolską, akcja miała na celu promowanie osób aktywnych w regionie Opolszczyzny, które często pozostają niezauważone w związku z tym, że działają w małych społecznościach (sołectwach, gminach, dzielnicach, środowiskach). W trakcie działań na łamach nto i w portalu nto.pl byli opisywani ludzie (wcześniej zgłaszani przez społeczności lokalne), którzy działając charytatywnie lub społecznie przyczyniają się do poprawy jakości życia w miejscowościach i osiedlach, w których żyją.

Akcji towarzyszył plebiscyt, w ramach którego czytelnicy NTO i internauci wybierali poprzez głosowanie 5 najlepszych społeczników i organizacji.

Downloads