Działamy zgodnie z RODO

Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie działa w oparciu o uregulowania przyjęte  w Grupie Górażdże w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Grupa Górażdże zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Grupa Górażdże traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Ściśle przestrzegane są postanowienia przepisów w tym zakresie.
Do danych osobowych zaliczamy wszelkie informacje na temat okoliczności osobistych lub materialnych dotyczących osoby, której tożsamość można ustalić na podstawie rzeczonych danych. Dane tego typu obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub datę urodzenia.

Na stronie internetowej dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie wymaganym z przyczyn technicznych. Niezależnie od okoliczności, gromadzone dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane lub przekazywane stronom trzecim.