Kopalnia EKO-wiedzy - Konkurs dla szkół

Po zakończeniu wirtualnego spaceru zapraszamy szkoły do udziału w naszym internetowym Quizie Kopalnia EKO-wiedzy,  w którym uczniowie (klasy IV-VII) będą odpowiadać na pytania dotyczące bioróżnorodności Kopalni Wapienia „Górażdże”. Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w wymiarze interaktywnym oraz rozwijanie zainteresowania bioróżnorodnością naszego regionu. Szkoły, które zaangażują najwięcej uczniów i uzyskają najwyższą ilość poprawnych odpowiedzi, otrzymają dotacje finansowe, które będą mogły przeznaczyć na dowolny projekt edukacyjny realizowany w 2021 roku. Kryterium przyznania nagród będzie ilość prawidłowych odpowiedzi zwrotnych przesłanych przez uczniów poszczególnych szkół, wyrażona procentowo w stosunku do liczby uczniów w danej szkole w klasach od IV do VII. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym obok Regulaminie Konkursu.

Nagrody dla szkół: 
I nagroda – dotacja w wysokości 5 000 zł 
II nagroda – dotacja  w wysokości 3 000 zł 
III nagroda – dotacja w wysokości 2 000 zł  

Ponadto uczniowie, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowych odpowiedzi otrzymają 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych. 

KONKURSOWY QUIZ „KOPALNIA EKO-WIEDZY” 

Serdecznie zapraszamy do rozwiązania naszego Konkursowego Quizu „Kopalnia EKO-wiedzy”. Po zapoznaniu się z wirtualną ścieżką po zrekultywowanych terenach naszej Kopalni nie powinniście mieć problemów z odpowiedziami na zawarte w nim pytania.

Konkursowy Quiz dostępny będzie w terminie od 23 listopada  do 07 grudnia br.  pod poniższym linkiem

Formularz z pytaniami (Kliknij tutaj)

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniach 14-18 grudnia br.

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y  I   Z Y C Z Y M Y  P O W O D Z E N I A ! 

Downloads