Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Program Wolontariatu Pracowniczego - rozstrzygnięcie edycji 2018
Granty 2018
Nagroda Wolontariusz Roku
17. Lipiec 2018

Program Wolontariatu Pracowniczego - rozstrzygnięcie edycji 2018

Remonty lokalnej infrastruktury, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, inicjatywy edukacyjne i charytatywne dla dzieci i młodzieży to główne obszary, w jakich realizowane będą projekty w ramach tegorocznej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. Do programu zgłoszono 22 wnioski, z czego kapituła pod przewodnictwem Jacka Połącarza, dyrekotra personalnego Górażdże Cement SA przyznała dotacje 18 projektom. Aż 12 z nich to projekty związane z poprawą lokalnej infrastruktury. Przyznane środki wolontariusze przeznaczą na remonty świetlic wiejskich, szkół,...
18. Czerwiec 2018

Granty 2018

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 107 wniosków. Spośród nadesłanych propozycji Fundacja pozytywnie rozpatrzyła 35 wniosków, przyznając 9 dużych grantów o wartości powyżej 5.000 zł i 26 małych grantów poniżej 5.000 zł. Najwięcej grantów przyznano w dziedzinie sportu, kultury i ochrony zabytków oraz edukacji. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów/przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie Fundacji w poszczególnych obszarach działalności. Przy projektach, którym przyznano dofinansowanie powyżej 5 tys. złotych dodano dopisek...
17. Kwiecień 2018

Nagroda Wolontariusz Roku

Wolontariusz Roku 2017.
W poniedziałek 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną edycję Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” oraz rozstrzygnięcie konkursu na Wolontariusza Roku.W ramach 5. edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże  przyznano dofinansowanie 14 projektom spośród 22 nadesłanych propozycji.  Realizowane w ubiegłym roku projekty wolontariatu pracowniczego obejmowały głównie działania związane z remontami lokalnej infrastruktury, organizację przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ekologii oraz popularyzacji nauk ścisłych, jak również...