Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Zaproszenie na Dziecięcy Piknik Rowerowy w Starym Żaganiu
Tour de Folwark 4
Program Wolontariatu Pracowniczego - rozstrzygnięcie edycji 2018
3. Wrzesień 2018

Tour de Folwark 4

Tour de Folwark 4 - 1.
Ponad 140 dzieci w wieku od 2 do 15 lat uczestniczyło w ostatnią sobotę w dziecięcym rajdzie rowerowym Tour de Folwark 4. Impreza organizowana jest co roku pod koniec wakacji przez pracowników Kopalni Folwark w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże, przy wsparciu finansowym Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie. I na stałe wpisała się już w lokalną tradycję.Już po raz czwarty załoga Kopalni Folwark zorganizowała dziecięcy rajd rowerowy, połączony z piknikiem rodzinnym, pod hasłem Tour de Folwark 4. Impreza, adresowana głównie do społeczności lokalnej...
17. Lipiec 2018

Program Wolontariatu Pracowniczego - rozstrzygnięcie edycji 2018

Przedszkole w Boguszycach.
Remonty lokalnej infrastruktury, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, inicjatywy edukacyjne i charytatywne dla dzieci i młodzieży to główne obszary, w jakich realizowane będą projekty w ramach tegorocznej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. Do programu zgłoszono 22 wnioski, z czego kapituła pod przewodnictwem Jacka Połącarza, dyrekotra personalnego Górażdże Cement SA przyznała dotacje 18 projektom. Aż 12 z nich to projekty związane z poprawą lokalnej infrastruktury. Przyznane środki wolontariusze przeznaczą na remonty świetlic wiejskich, szkół,...