Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Nagroda Wolontariusz Roku
Nabór wniosków do Programu Grantowego 2018
Podsumowanie działalności Fundacji w 2017
17. Kwiecień 2018

Nagroda Wolontariusz Roku

Wolontariusz Roku 2017.
W poniedziałek 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną edycję Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” oraz rozstrzygnięcie konkursu na Wolontariusza Roku.W ramach 5. edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże  przyznano dofinansowanie 14 projektom spośród 22 nadesłanych propozycji.  Realizowane w ubiegłym roku projekty wolontariatu pracowniczego obejmowały głównie działania związane z remontami lokalnej infrastruktury, organizację przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ekologii oraz popularyzacji nauk ścisłych, jak również...
19. Marzec 2018

Nabór wniosków do Programu Grantowego 2018

Rozpoczynamy nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Grantowego.Podobnie jak w latach ubiegłych, o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego, a  w szczególności szkoły, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury i sztuki. Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność. Na wsparcie Fundacji GÓRAŻDŻE  mogą liczyć projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym, głównie w zakresie nauki i oświaty, ochrony środowiska,...
19. Grudzień 2017

Podsumowanie działalności Fundacji w 2017

Kampania Bezpieczny Dom - ale CZAD !.
Ponad 600 tys. zł rozdysponowała w 2017 roku Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Dzięki temu zrealizowano szereg inicjatyw i przedsięwzięć społecznych i obywatelskich. W ramach tegorocznej edycji programu grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 100 wniosków. Dofinansowanie w łącznej wysokości 240 tys. zł przyznano 40 projektom, w tym 15 dużych grantów w wysokości powyżej 5 tys. zł i 25 małych grantów - do 5 tys. zł. Dofinansowano też kilka projektów specjalnych.Inwestycje w sport Najwięcej dofinansowanych projektów dotyczyło sportu,...