Program Wolontariatu Pracowniczego "Aktywni i Pomocni" - edycja 2024

Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Heidelberg Materials Polska. Jego głównym założeniem jest aktywizowanie zaangażowania społecznego pracowników poprzez wspieranie pomysłów na różne formy aktywności wolontariackiej. Najlepsze zgłoszone przez pracowników projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 4 000 złotych.

Termin składania wniosków:
15 kwietnia - 17 maja 2024  

W ramach edycji 2024 Fundacja chętnie wesprze wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, skierowane do osób fizycznych oraz osób prawnych - stowarzyszeń, placówek oświatowych, fundacji, instytucji publicznych. Pomysły mogą być związane z wykonywaniem prac porządkowych i modernizacyjnych w obiektach służących lokalnym społecznościom, takim jak szkoły, przedszkola, świetlice czy obiekty sportowe. Na dofinansowanie mogą liczyć akcje edukacyjne, projekty związane z promocją zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, a także inicjatywy na rzecz ochrony środowiska (m.in. sadzenie drzew, działania na rzecz gatunków zagrożonych, itp.).

Wszystkie projekty muszą być realizowane zespołowo, a w każdym zespole musi być co najmniej dwóch pracowników spółek Grupy Heidelberg Materials Polska. Do współpracy można zaprosić - jest to nawet wskazane - rodzinę, przyjaciół, sąsiadów.   

Interesujesz  się sprawami lokalnej społeczności? Wiesz, jakich zmian potrzebują ludzie z Twojego otoczenia?

Zostań Wolontariuszem! Zgłoś swój projekt za pomocą formularza online TUTAJ

Jakie dane należy przygotować do składania wniosku? Podgląd wniosku znajdziesz obok w pliku Ściągawka do formularza. To dokument instruktażowy, proszę go nie wypełniać. Dane wpisujemy w formularzu właściwym.

W zakładce obok znajdziecie również wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i sprawozdania.