Obok programów grantowych Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie organizuje także własne projekty i kampanie społeczne. Były to m.in. projekty popularyzujące aktywny styl życia i zdrowe odżywianie („Opolskie Fit”, „Rowerowa Opolszczyzna”) czy też kampania mająca na celu aktywizację seniorów na obszarach wiejskich woj. opolskiego („Pokolenie Plus”).  Od 2018 roku Fundacja GÓRAŻDŻE prowadzi program „Bliżej naszych sąsiadów”, w ramach którego realizuje projekty związane z poprawą lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  W 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 zajęliśmy się edukacją ekologiczną, uruchamiając wirtualną ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną po zrekultywowanych terenach Kopalni Wapienia Górażdże. 

Virtual tour around Górażdze Limestone Quarry. Zapraszamy na wirtualną wędrówkę po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej na zrekultywowanych terenach Kopalni Wapienia Górażdże.

Wirtualna ścieżka przyrodnicza w Kopalni Wapienia Górażdże