Władze Fundacji

Rada Fundatorów 

Radę Fundatorów tworzą trzy spółki wchodzące w skład Grupy Heidelberg Materials Polska, które założyły Fundację:

 • Górażdże Cement SA - przewodniczący Rady Fundatorów
 • Górażdże Kruszywa sp. z o.o. – wiceprzewodniczący Rady Fundatorów
 • Górażdże Beton sp. z o.o. – członek Rady Fundatorów

Ogólne kompetencje i zadania: 

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • określanie kierunków działalności Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych programów działania Fundacji oraz jej planów finansowych.

Rada Programowa 

Do Rady Programowej, będącej organem opiniodawczo-doradczym dla Fundatorów i Zarządu Fundacji zostali powołani przedstawiciele różnych środowisk Opolszczyzny, m.in. nauki, sportu, mediów, wyróżniający się zaangażowaniem w sprawy regionu oraz wrażliwością na potrzeby jego mieszkańców.

Skład Rady Programowej:
 

- Jacek Połącarz - przewodniczący Rady Programowej
Przedstawiciel zarządu Górażdże Cement SA, głównego Fundatora Fundacji, członek zarządu, dyrektor personalny Górażdże Cement SA
- Andrzej Losor - wiceprzewodniczący Rady Programowej
Przedstawiciel zarządu Górażdże Cement SA, głównego Fundatora Fundacji, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży i marketingu Górażdże Cement SA 
- Edward Spyrka - członek Rady Programowej

Dziennikarz radiowy, wieloletni kierownik redakcji muzycznej Radia Opole, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej oraz piosenek, muzyk, dyrygent i aranżer, wielokrotny kierownik muzyczny i juror Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
- Ryszard Szewczyk - członek Rady Programowej
Wieloletni trener kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów, Prezes Opolskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów, Dyrektor i trener Klubu Sportowego Budowlani Opole. Pedagog i wychowawca młodzieży i wybitnych sportowców odnoszących międzynarodowe sukcesy w podnoszeniu ciężarów. 
- ks. dr hab. Krystian Ziaja - członek Rady Programowej
proboszcz w parafii MB Szkaplerznej w Chrząszczycach oraz w Kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego w Folwarku. Jest doktorem habilitowanym nauk teologicznym w zakresie biblistyki, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 

Ogólne kompetencje i zadania Rady Programowej:  

 • współpracuje w charakterze doradczym z Radą Fundatorów przy określaniu kierunków działalności Fundacji
 • jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Fundacji
 • współtworzy z Zarządem plan finansowy – w szczególności w zakresie proponowania projektów do finansowania przez Fundację oraz sposobów podziału środków

Zarząd Fundacji 

W skład Zarządu Fundacji zostali powołani pracownicy spółek Grupy Heidelberg Materials Polska:

 • Paweł Brzozowski – prezes zarządu 
 • Monika Szafranek – wiceprezes zarządu 
 • dr Jadwiga Szuba - członek zarządu  
 • Sabina Krubnik - członek zarządu
 • Mirosława Olkowicz-Brodzińska - członek zarządu
 • Magdalena Żołądź - członek zarządu
 • Edyta Siudak - członek zarządu

Ogólne kompetencje i zadania: 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich działań i decyzji na rzecz i w imieniu Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów lub Rady Programowej.

Do kompetencji Zarządu należy także:

 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 • sporządzanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,