Już można składać wnioski.

Program Grantowy 2024

Program grantowy – edycja 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Programu Grantowego. Podobnie jak w latach ubiegłych nasza Fundacja będzie finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Heidelberg Materials Polska. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach od 25 marca do 10 maja 2024 r.

Zasady Programu Grantowego 

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia. Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych.
 
Do konkursu grantowego mogą aplikować organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, ośrodki nauki, kultury, sztuki i inne podmioty. Podmioty te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie miejscowości i gmin, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Górażdże. O wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, podmioty nastawione na zysk i partie polityczne. 

W tym roku Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł , duże – od 5 do 10 tys. zł oraz specjalne – od 10 do 30 tys. zł. 

Więcej szczegółów w załączonym obok Regulaminie.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU ZA POMOCĄ DOSTĘPNEGO PONIŻEJ FORMULARZA ONLINE.

FORMULARZ - PROGRAM GRANTOWY 2024

Ogłoszenie wyników Programu Grantowego nastąpi do 7 czerwca 2024 r. na naszej stronie internetowej.

Jakie dane należy przygotować do składania wniosku? Podgląd wniosku znajdziesz obok w pliku Ściągawka do formularza. To dokument instruktażowy, proszę go nie wypełniać. Dane wpisujemy w formularzu właściwym.