Już można składać wnioski.

Program Grantowy 2023. Fundacja rozpoczyna nabór wniosków

 

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów społecznych w ramach Programu Grantowego – edycji 2023.  

Podobnie jak w latach ubiegłych „Aktywni w Regionie” będą finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże. 

Zasady Programu Grantowego 

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia.

Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych. 

W tym roku dodatkowe punkty Fundacja może przyznać tym zgłoszonym projektom, których idea będzie zgodna z motywem przewodnim obszaru ekologicznego „Niech Twój ślad będzie eko”.

Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: 

  • małe – do 5 tys. zł
  • duże – od 5 do 10 tys. zł
  • specjalne – powyżej 10 tys. zł 

Nabór wniosków o granty będzie prowadzony przez Fundację w okresie od 3 kwietnia do 15 maja 2023 roku. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja 2023 roku na stronie internetowej www.aktywniwregionie.pl

Więcej informacji, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się POD TYM LINKIEM.