17. Kwiecień 2018

Nagroda Wolontariusz Roku

W poniedziałek 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną edycję Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” oraz rozstrzygnięcie konkursu na Wolontariusza Roku.

W ramach 5. edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże  przyznano dofinansowanie 14 projektom spośród 22 nadesłanych propozycji.  Realizowane w ubiegłym roku projekty wolontariatu pracowniczego obejmowały głównie działania związane z remontami lokalnej infrastruktury, organizację przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu ekologii oraz popularyzacji nauk ścisłych, jak również wydarzenia o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Laureatką Konkursu Wolontariusz Roku 2017 została Agnieszka Pszon z Działu Administracyjno-Socjalnego Górażdże Cement SA. Nagroda została przyznana za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże i realizację projektu ekologicznego „Like for lake”, zorganizowanego dla 350 uczniów z Zespołu Szkól w Dobrzeniu Wielkim z okazji światowego Dnia Monitoringu Wody. Wyróżnienie zaś przyznano Ewie Mosińskiej z Działu Administracyjno-Socjalnego za realizację pikniku ekologicznego na terenie miejscowości Wójcice. Oba nagrodzone projekty ekologiczne wyróżniały się dużą liczbą beneficjentów (dzieci i młodzież szkolna), wysokimi walorami edukacyjnymi oraz zaangażowaniem społeczności lokalnej.   

Większość projektów wolontariatu pracowniczego realizowanych było na terenach gmin sąsiadujących  z zakładami Grupy Górażdże. Podsumowując ostatnią edycję Programu Wolontariatu Jacek Połącarz, dyrektor personalny Grupy Górażdze wysoko ocenił zrealizowane projekty.  - Z roku na rok obserwujemy poprawę jakości zgłaszanych propozycji. Nasi pracownicy realizują coraz więcej wartościowych projektów, które mają realny wpływ na podniesienie jakości życia społeczności lokalnych, a tym samym przyczyniają do umacniania naszych dobrych relacji z sąsiadami – dodał Dyrektor Połącarz.