Wolontariat Pracowniczy 2023. Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

Przez ponad miesiąc pracownicy spółek Grupy Górażdże mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy lokalne w ramach wolontariatu pracowniczego. Właśnie zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Teraz zapozna się z nimi Zarząd Fundacji. O wynikach poinformujemy na naszej stronie www.aktywniwregionie.pl.

Program wolontariatu pracowniczego działa od 2014 roku i jest jednym z kluczowyc​h elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej Grupie. Jego celem jest wspieranie społecznego zaangażowania pracowników poprzez motywowanie i zachęcanie ich do różnych form działań wolontariackich. 

W ramach edycji 2023 Fundacja chętnie wesprze wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, skierowane do osób fizycznych oraz osób prawnych - stowarzyszeń, placówek oświatowych, fundacji, instytucji publicznych. Pomysły mogą być związane wykonywaniem prac porządkowych i modernizacyjnych w obiektach służących lokalnym społecznościom, takim jak szkoły, przedszkola, świetlice czy obiekty sportowe.

Na dofinansowanie mogą liczyć akcje edukacyjne, związane z promocją zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, a także inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego (m.in. sadzenie drzew, działania na rzecz gatunków zagrożonych, itp.). 

Najlepsze zgłoszone przez pracowników projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 4000 złotych, które ma być przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań.