17. Lipiec 2018

Program Wolontariatu Pracowniczego - rozstrzygnięcie edycji 2018

Remonty lokalnej infrastruktury, przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, inicjatywy edukacyjne i charytatywne dla dzieci i młodzieży to główne obszary, w jakich realizowane będą projekty w ramach tegorocznej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”. 

Do programu zgłoszono 22 wnioski, z czego kapituła pod przewodnictwem Jacka Połącarza, dyrekotra personalnego Górażdże Cement SA przyznała dotacje 18 projektom. Aż 12 z nich to projekty związane z poprawą lokalnej infrastruktury. Przyznane środki wolontariusze przeznaczą na remonty świetlic wiejskich, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, a także aranżacje terenów zielonych wokół tych obiektów. Druga grupa projektów to przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, inicjatywy społeczne, edukacyjne oraz charytatywne dla dzieci i młodzieży. Większość projektów będzie realizowana na terenach miejscowości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów Grupy Górażdże. Każdy z przyjętych projektów otrzyma dofinansowanie do kwoty 3.000 złotych.  

W grupie projektów dotyczących remontów i poprawy lokalnej infrastruktury dofinansowanie otrzymali następujący pracownicy:

 • Edward Daszkiewicz (GK- KSM Lewin Brzeski) i Sylwester Sapeta (GK-KSM Żelazna) - na uporządkowanie terenu i wykonanie ogrodzenia w postaci montażu siatki ogrodzeniowej wokół nowej świetlicy wiejskiej w Sarnach Małych.
 • Zdzisława Nawarowska, Grzegorz Duda, Beata Adamska (KSM Stoszyce) – na adaptację pomieszczenia na multimedialną salę historyczną z przeznaczeniem na miejsce spotkań członków klubu wolontariatu w miejscowości Rogi, gm. Niemodlin
 • Adam Friedrich (GC) i Rajmund Buk (GC) – na rewitalizację siłowni w Kamieniu Śląskim (odnowienie szatni i wykonanie węzła sanitarnego),
 • Rafał Kubiczek, Krzysztof Klama, Piotr Wojtala, Rafał Porada (GC) – na wykonanie remontu płotu wokół kościoła we wsi Górażdże oraz nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych,
 • Hiacynt Skowronek i Marek Hawryluk (GC-Kopalnia Górażdże) - na przeprowadzenie modernizacji placu zabaw (poprawa bezpieczeństwa) przy Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole w ogrodzie” w Kamionku,
 • Andrzej Krzak i Paweł Kubiczek (GC) - na budowę altany drewnianej na boisku sportowym w Kątach Opolskich.
 • Adrian Gniża i Piotr Matuszek (GC- Kopalnia Górażdże)- na pomoc przy remoncie budynku szkoły w Górażdżach poprzez wymianę mocno zużytych drzwi.
 • Adam Kozok i Jerzy Buszke (GC)– na modernizację Biblioteki szkolnej w SPSP w Górażdżach
 • Dominik Nocoń i Ryszard Nocoń (GC) – na modernizację pomieszczenia szkoleniowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jemielnicy  
 • Dawid Kochanek, Florian Lazik, Damian Matuszek, Krzysztof Weinzettel (GC- Kopalnia Folwark) – na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu oraz budowę ogrodzenia wokół ogrodów plebanii w Chrząszczycach  
 • Małgorzata Dębowska-Sroka (GC) i Karolina Paszek-Owsiany (GK) – na zakup sprzętu i materiałów potrzebnych na urządzenie ścieżki zdrowia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opolu-Malinie.  
 • Rudolf Bias i Jerzy Fister (GC) – na aranżację placu zabaw w Boguszycach (podcięcie tuji, położenie włókniny, wysypanie kory, dosianie trawy, pomalowanie huśtawek)

Pozostałe projekty to przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, inicjatywy społeczne, edukacyjne i charytatywne dla dzieci i młodzieży. W tej grupie dofinansowanie otrzymali następujący pracownicy:

 • Jolanta Smykała, Beata Kubiczek, Ewa Mosińska (GC) - na organizację jednodniowych kolonii letnich połączonych z piknikiem sportowym
 • dla dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim oraz dzieci z Choruli
 • Mirosław Kucharski i Mirosław Skibiński (GC) – na organizację festynu integracyjnego dzieci i seniorów „Pożegnanie lata” w miejscowości Malnia
 • Marek Gabriel, Artur Szymaniec, Henryk Wierzgala (GC)– na przygotowanie pokazu umiejętności muzycznych dzieci uczących się w szkółce przy Orkiestrze Dętej Parafii Św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
 • Joanna Petela-Majdzińska, Brygida Majewska, Mirosława Olkowicz-Brodzińska,
 • Teresa Krompiec, Iwona Wrześniewska, Justyna Feliks (GC) – na realizację drugiej edycji projektu „Krapkowicki DOG TREKKING”(połączenie marszobiegu z psami z biegiem na orientację).
 • Krzysztof Ochota, Eugeniusz Kasperek, Bartłomiej Pietrzyk, Jagoda Dygan (GC- Kopalnia Folwark) – na realizację przedświątecznych spotkań integracyjnych w miejscowości Górki w gminie Prószków (pieczenie pierników, warsztaty zdobienia pierników i wykonywania ozdób świątecznych, organizacja spotkania ze Św. Mikołajem, odwiedziny u seniorów ze świątecznymi prezentami)
 • Marian Maślonka i Agnieszka Pszon (GC) - organizacja festynu dla dzieci niepełnosprawnych w Poznaniu (współpraca z Fundacją Supersprawni)

W ramach tegorocznej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego odbędzie się również 4. edycja Dziecięcego Rajdu Rowerowego Tour de Folwark 4. Podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie zostanie zorganizowane przez zespół pracowników z Kopalni Folwark przy wsparciu Fundacji GÓRAŻDŻE .

Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże organizowany jest od 2013 roku przez Fundację GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie.