Program Grantowy 2023. Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

Fundacja "Górażdże Aktywni w Regionie" zakończyła 15 maja przyjmowanie wniosków w tegorocznej edycji Programu grantowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych nasza Fundacja będzie finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże. 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 maja br. na naszej stronie internetowej.

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia.