Ochrona danych

Działamy zgodnie z RODO, sprawdź www.gorazdze.pl/pl/RODO

 

Grupa Górażdże (Górażdże Cement S.A., Górażdże Beton Sp. z o.o., Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.) traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Ściśle przestrzegane są postanowienia przepisów w zakresie ochrony danych.

Do danych osobowych zaliczamy szczegółowe informacje na temat okoliczności osobistych lub materialnych dotyczących osoby wymienionej z imienia i nazwiska lub osoby, której tożsamość można ustalić na podstawie rzeczonych danych. Dane tego typu obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub datę urodzenia. Informacje, które nie są bezpośrednio związane z tożsamością danej osoby, takie jak najczęściej odwiedzane strony internetowe lub liczba użytkowników danej strony,  nie stanowią danych osobowych.

Na stronie internetowej dane osobowe gromadzone są wyłącznie w zakresie wymaganym z przyczyn technicznych. Niezależnie od okoliczności, gromadzone dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane lub przekazywane stronom trzecim.

Poniższe oświadczenie przedstawia ogólny zarys sposobu, w jaki gwarantujemy ochronę danych osobowych, a także tego, jakiego rodzaju informacje są gromadzone oraz w jakim celu.

Przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej

Grupa Górażdże automatycznie gromadzi i przechowuje informacje przekazywane naszym spółkom przez przeglądarkę internetową użytkownika w plikach dziennika serwera. Gromadzone informacje obejmują:

• typ i wersję przeglądarki internetowej,
• system operacyjny, z którego korzysta użytkownik,
• URL strony odsyłającej (poprzedniej strony internetowej),
• nazwę hosta komputera użytkownika wchodzącego na naszą stronę (adres IP),
• godzinę wysłania żądania do serwera.

Spółka nie ma możliwości przypisania rejestrowanych danych do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Ponadto rejestrowane dane zostają usunięte z nośników po przeprowadzeniu analizy statystycznej. Dodatkowe szczegółowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail nie są rejestrowane, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody, np. w ramach procesu rejestracji, wypełniania ankiety, zatwierdzenia umowy lub wniosku o informacje.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego Google Analytics opracowanego przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z plików cookie, tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacja generowana przez plik cookie na temat tego, w jaki sposób dany użytkownik korzysta z niniejszej strony internetowej (w tym adres IP) zostaje przesłana na serwer firmy Google w USA, gdzie jest przechowywana. Firma Google wykorzystuje przesyłane informacje w celu dokonywania oceny korzystania z danej strony internetowej, sporządzania raportów na temat ruchu na stronie dla operatorów stron, a także w celu świadczenia innych usług związanych z daną stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. W uzasadnionych przypadkach firma Google przekazuje gromadzone informacje firmom zewnętrznym, np. jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo lub jeżeli firma zewnętrzna zajmuje się przetwarzanie danych na zlecenie Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z pozostałymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić instalacji plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Niemniej należy pamiętać o tym, że w takim przypadku pełna funkcjonalność strony internetowej może nie być dostępna. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych na jego temat przez Google w sposób oraz w celach opisanych powyżej.

Zgoda na gromadzenie i przechowywanie danych przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics może w każdej chwili zostać wycofana dzięki rozszerzeniu przeglądarki, które można pobrać ze strony http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ponadto niniejsza strona korzysta z anonimowej funkcji dla adresu IP, która gwarantuje, że adres ten może być przetwarzany przez Goggle wyłącznie w skróconej formie, co całkowicie wyklucza możliwość powiązania adresu z danym użytkownikiem.

Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe udostępniane przez użytkowników wyłącznie na potrzeby administracji technicznej strony internetowej oraz w celu realizacji próśb i wniosków, np. w celu udzielenia odpowiedzi na przesyłane zapytania. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane dalej, sprzedawane ani przesyłane w inny sposób stronom trzecim, chyba że jest to konieczne z związku z wykonaniem umowy lub w przypadku udzielenia wyraźnej zgody przez użytkownika.

Pliki cookies

Wybrane strony internetowe korzystają z tzw. plików cookie. Ich zastosowanie ma uczynić korzystanie z Internetu bardziej przyjaznym dla użytkownika, skuteczniejszym i bezpieczniejszym. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera oraz przechowywane przez zainstalowaną przeglądarkę internetową. W większości przypadków są to pliki cookie dla sesji. Są one automatycznie usuwane wraz z opuszczeniem strony. Pliki tego typu nie stanowią zagrożenia dla komputera użytkownika i nie zawierają wirusów. Użytkownik, który nie życzy sobie, aby pliki cookie były przechowywane na dysku jego komputera, może skonfigurować swoją przeglądarkę w odpowiedni sposób.
Szczegółowe informacje dotyczące używania plikó cookies można znaleźć w naszej polityce przetwarzania cookies. 

 

Bezpieczeństwo

W ramach zarządzania naszymi stronami internetowymi podjęliśmy działania techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych użytkowników przed celowym lub przypadkowym zafałszowaniem, przechwyceniem przez strony trzecie, utratą, usunięciem lub wprowadzaniem zmian. Wraz z dokonującym się postępem technicznym regularnie udoskonalamy stosowane zabezpieczenia.

Prawo do informacji

W dowolnym momencie użytkownik może uzyskać informacje na temat dotyczących go danych, ich źródła oraz odbiorców, a także na temat celu, w jakim są przechowywane. Informacje o przechowywanych danych można uzyskać pod adresem rodo@gorazdze.pl

Dodatkowe informacje

Doceniamy zaufanie, jakim obdarowują nas użytkownicy naszej strony internetowej. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników. W razie pytań dotyczących kwestii, które nie zostały omówione w niniejszym oświadczeniu na temat prywatności lub w razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt pod adresem webmaster@gorazdze.pl

-

-