Już można składać wnioski

Bliżej naszych sąsiadów

Projekty specjalne „Bliżej naszych sąsiadów”
W 2018 roku Fundacja Górażdże zainicjowała program „Bliżej naszych sąsiadów” , którego celem  jest zwiększenie aktywności i zaangażowania społecznego Grupy Górażdże w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Gorazdze. Program zakłada lepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców w kluczowych lokalizacjach oraz włączenie się w realizację ważnych dla społeczności lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Każdego roku Fundacja organizuje na terenach miejscowości sąsiadujących z zakładami Gruy Górażdże serię spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności.  W latach 2018 - 2020 Fundacja przyjęła do realizacji 16 projektów, udzielając wsparcia organizacyjnego i finansowego w łącznej kwocie ponad 300.000 zł. Zrealizowane projekty to głównie przedsięwzięcia związane z poprawą lokalnej infrastruktury, w tym aranżacje, rozbudowa terenów i obiektów sportowo-rekreacyjnej w takich miejscowościach, jak m.in. : Turze, Głębinów, Górki, Kobylice, Chorula, Malnia, Chrząszczyce. 

 

W niewielkiej miejscowości Turze (pow. Kuźnia Raciborska), sąsiadującej z KSM Ruda kontynuowano rozpoczęty w 2018 r. projekt budowy „Rodzinnego parku rekreacji i czynnego wypoczynku”. Uroczyste otwarcie parku z udziałem lokalnych władz, mediów i przedstawicieli naszej Fundacji odbyło się w październiku ub.r. Dzięki znaczącej pomocy Fundacji Górażdże na terenie rekreacyjnym w Turzu powstał plac zabaw dla dzieci z przeróżnymi urządzeniami, siłownią na wolnym powietrzu, stoliki do gier, a całość dopełniła drewniana altana.

W miejscowości Górki (gm. Prószków)  z inicjatywy Stowarzyszenie Nasze Górki powstał „Grillowy zakątek” – miejsce na spotkania plenerowe lokalnej społeczności. Stowarzyszenie „Lepsza Przyszłość w Głębinowie” z pomocą Fundacji zakupiło sprzęt i urządziło na terenie Głębinowa (pow. nyski) siłownię plenerową dla lokalnej społeczności.  W ramach programu „Bliżej naszych sąsiadów” sfinansowano też rozbudowę placu zabaw we wsi Kobylice. Dofinansowanie przeznaczono na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz wykonanie oświetlenia. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców sołectwa Górażdże, dofinansowanie przyznano także na remont lokalnego kościoła  p.w. Bł. Czesława.