Betonowe meble na 800-lecie Opola

W związku z obchodami 800-lecia lokacji miasta Opola Fundacja Górażdże – Aktywni w Regionie  zainicjowała przedsięwzięcie, którego celem było zaprojektowanie i wykonanie z betonu elementów małej architektury spełniającej funkcję siedziska lub leżanki, które w formie powielonej miały stanąć w centrum Opola przy Ratuszu, tworząc ciekawą, przestrzenną aranżację. Lokalizacja została wskazana Fundacji przez władze miejskie Opola po konsultacjach z Opolskim Oddziałem SARP, Galerią Sztuki Współczesnej, architektem miejskim i wojewódzkim konserwatorem zabytków. Inicjatywa Fundacji spotkała się z dużą aprobatą władz miejskich Opola oraz środowiska opolskich architektów i projektantów.

W pierwszym etapie przedsięwzięcia, we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu zorganizowano otwarty konkurs „Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku” na projekty betonowych mebli i ich aranżację wokół opolskiego Ratusza. Konkurs wzbudził ogromne zainteresowanie środowiska architektów i artystów plastyków – łącznie otrzymaliśmy 168 projektów z całej Polski. W skład Sądu Konkursowego weszli sławni polscy architekci: Tomasz Rygalik, Zbigniew Maćków, Przemysław Łukasik . Komisja bardzo wysoko oceniła poziom konkursu, a jego rozstrzygnięcie wraz z wystawą najlepszych prac odbyło się 25 kwietnia  2017 w Opolskim Ratuszu.  Laureatami konkursu zostali:  

I miejsce: 16.000,00 PLN brutto - TOMASZ KIEROŃCZYK, MIŁOSZ KORCZAK
II miejsce: 8.000,00 PLN brutto -  NUBIS szumiące obłoki SEBASTIAN DOBIESZ, ANNA GRAJPER
III miejsce: 5.000,00 PLN brutto - BŁAŻEJ JAROSZ

Termin realizacji zwycięskiego projektu wyznaczono na wrzesień 2017 r., jednak z uwagi na falę negatywnych komentarzy i kontrowersji, jakie wzbudził on wśród mieszkańców Opola, władze Miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji betonowych mebli.