Program grantowy 2017

Z dniem 19 kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i obywatelskich w ramach kolejnej edycji Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Fundacja będzie finansowo wspierać  projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty,  ochrony środowiska, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, sportu, ochrony i promocji zdrowia  oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Do programu mogą aplikować organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności: placówki wychowawczo-oświatowe, szkoły oraz zespoły szkół, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury, sztuki.  Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których fundatorzy czyli spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność biznesową.

O wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, podmioty nastawione na zysk i partie polityczne. Przewiduje się przyznawanie dwóch rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł i duże – od 5 do 15 tys. zł. Tryb przyznawania grantów uzależniony jest od typu projektu. Nabór wniosków o granty będzie prowadzony przez Fundację w okresie od 19.04.2017 r do 19.05. 2017 roku.
Regulamin Programu grantowego 2017 oraz formularze do wypełnienia wniosków znajdują się w załączonych obok plikach do pobrania.

Pliki do pobrania