Program Wolontariatu Pracowniczego "Aktywni i Pomocni" - edycja 2017

logo_wolprac.jpg.

Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże. Jego głównym założeniem jest aktywizowanie zaangażowania społecznego pracowników poprzez wspieranie pomysłów na różne formy aktywności wolontariackiej. Najlepsze, zgłoszone przez pracowników projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 3 tys. złotych.

Termin składania wniosków: 15 maja – 31 lipca 2017  

W ramach edycji 2017 Fundacja chętnie wesprze wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, skierowane do osób fizycznych oraz osób prawnych - stowarzyszeń, placówek oświatowych, fundacji, instytucji publicznych. Pomysły mogą być związane z remontami lokalnej infrastruktury oraz szeroko rozumianą działalnością charytatywną na rzecz dzieci, seniorów, osób wykluczonych. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z obszaru sportu i rekreacji, ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia oraz wszelkie inne inicjatywy służące poprawie jakości życia w naszym otoczeniu, na terenie osiedli, miast i miejscowości, w których żyjemy.
Regulamin Programu Grantowego 2017 i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączonych obok plikach.

Gorąco zachęcamy do udziału w Programie !
 

Pliki do pobrania