Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Aktualności

Granty 2016
Zostań wolontariuszem! Dołącz do Programu "Aktywni i Pomocni"
Nabór wniosków do Programu grantowego 2016
8. Lipiec 2016

Granty 2016

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 215 wniosków.  Spośród nich 35 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości   217  500 złotych. Łącznie przyznano 3 duże granty o wartości powyżej 10.000 zł i 32 granty małe  poniżej 10.000 zł. Najwięcej dotacji otrzymały projekty w dziedzinie sportu, kultury oraz pielęgnowaniu lokalnych tradycji. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów, które otrzymały wsparcie Fundacji w poszczególnych obszarach działalności....
24. Maj 2016

Zostań wolontariuszem! Dołącz do Programu "Aktywni i Pomocni"

Fundacja Górażdże- Aktywni w Regionie zaprasza do udziału w  kolejnej edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego "Aktywni i Pomocni".Program dedykowany pracownikom Grupy Górażdże, realizowany jest od 2013 r. Jego głównym założeniem jest wspieranie zespołowych inicjatyw i pomysłów pracowników na różne formy społecznego zaangażowania.  W poprzednich edycjach wolontariusze z Górażdży zrealizowali wiele wartościowych inicjatyw społecznych i obywatelskich. Pracowniczy spółek Grupy Górażdże angażowali się w remonty lokalnej infrastruktury, odnawiali  świetlice wiejskie i inne...
2. Kwiecień 2016

Nabór wniosków do Programu grantowego 2016

Z dniem 1 kwietnia br. Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych i obywatelskich w ramach kolejnej edycji Programu grantowego. Podobnie jak w latach ubiegłych,  Fundacja będzie finansowo wspierać  projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty,  ochrony środowiska, kultury i sztuki, opieki nad zabytkami, sportu, ochrony i promocji zdrowia  oraz szeroko pojętej dobroczynności.O granty mogą ubiegać się podmioty i instytucje mające siedzibę oraz działające na terenie województwa opolskiego lub...