Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Fundacja Górażdże zaprasza do udziału w Dziecięcym Rajdzie Rowerowym Tour de Folwark 3
Granty 2017
Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty
5. Lipiec 2017

Granty 2017

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 100 wniosków.  Spośród nich fundacja przyznała dofinansowanie 40 projektom na łączną kwotę 240 000 złotych. Łącznie przyznano 15 dużych grantów o wartości powyżej 5.000 zł i 25 małych grantów poniżej 5.000 zł. Najwięcej dotacji otrzymały projekty w dziedzinie kultury i ochrony zabytków, sportu oraz nauki i edukacji. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów, które otrzymały wsparcie Fundacji w...
26. Kwiecień 2017

Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty

Główna nagroda w konkursie "Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku".
Znamy już laureatów konkursu architektonicznego na projekty betonowych mebli, które Grupa Górażdże przygotowuje jako prezent z okazji obchodów rocznicy 800-lecia lokacji miasta Opola. Wczoraj w opolskim ratuszu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.Organizowany przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu konkurs „Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku”, jest pierwszym etapem projektu zainicjowanego przez Fundację Górażdże - Aktywni w Regionie. Jego celem jest zaprojektowanie i wykonanie z betonu elementów małej architektury...