Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Granty 2017
Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty
„Opolska Marka” dla Górażdży w kategorii przedsiębiorswo CSR
5. Lipiec 2017

Granty 2017

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 100 wniosków.  Spośród nich fundacja przyznała dofinansowanie 40 projektom na łączną kwotę 240 000 złotych. Łącznie przyznano 15 dużych grantów o wartości powyżej 5.000 zł i 25 małych grantów poniżej 5.000 zł. Najwięcej dotacji otrzymały projekty w dziedzinie kultury i ochrony zabytków, sportu oraz nauki i edukacji. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów, które otrzymały wsparcie Fundacji w...
26. Kwiecień 2017

Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty

Główna nagroda w konkursie "Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku".
Znamy już laureatów konkursu architektonicznego na projekty betonowych mebli, które Grupa Górażdże przygotowuje jako prezent z okazji obchodów rocznicy 800-lecia lokacji miasta Opola. Wczoraj w opolskim ratuszu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.Organizowany przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu konkurs „Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku”, jest pierwszym etapem projektu zainicjowanego przez Fundację Górażdże - Aktywni w Regionie. Jego celem jest zaprojektowanie i wykonanie z betonu elementów małej architektury...
24. Kwiecień 2017

„Opolska Marka” dla Górażdży w kategorii przedsiębiorswo CSR

Opolska Marka 2016.
Grupa Górażdże została uhonorowana prestiżową nagrodą w kolejnej, czternastej już, edycji Konkursu „Opolska Marka”. Nagroda została przyznana w kategorii CSR - Przedsiębiorstwo dla regionu. W uzasadnieniu nagrody podkreślano przede wszystkim dorobek i zasługi Fundacji GÓRAŻDŻE dla regionu Opolszczyzny. Organizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego Konkurs "Opolska Marka" jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Ideą przesięwzięcia jest uhonorowanie najlepszych produktów, usług, innowacji oraz...