Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty
„Opolska Marka” dla Górażdży w kategorii przedsiębiorswo CSR
Nabór wniosków do Programu Grantowego 2017
26. Kwiecień 2017

Betonowe meble na 800-lecie Opola - konkurs rozstrzygnięty

Główna nagroda w konkursie "Sztuka w przestrzeni miejskiej - 800 powodów do wypoczynku".
Znamy już laureatów konkursu architektonicznego na projekty betonowych mebli, które Grupa Górażdże przygotowuje jako prezent z okazji obchodów rocznicy 800-lecia lokacji miasta Opola. Wczoraj w opolskim ratuszu ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom.Organizowany przy współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu konkurs „Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 powodów do wypoczynku”, jest pierwszym etapem projektu zainicjowanego przez Fundację Górażdże - Aktywni w Regionie. Jego celem jest zaprojektowanie i wykonanie z betonu elementów małej architektury...
24. Kwiecień 2017

„Opolska Marka” dla Górażdży w kategorii przedsiębiorswo CSR

Opolska Marka 2016.
Grupa Górażdże została uhonorowana prestiżową nagrodą w kolejnej, czternastej już, edycji Konkursu „Opolska Marka”. Nagroda została przyznana w kategorii CSR - Przedsiębiorstwo dla regionu. W uzasadnieniu nagrody podkreślano przede wszystkim dorobek i zasługi Fundacji GÓRAŻDŻE dla regionu Opolszczyzny. Organizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego Konkurs "Opolska Marka" jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. Ideą przesięwzięcia jest uhonorowanie najlepszych produktów, usług, innowacji oraz...
19. Kwiecień 2017

Nabór wniosków do Programu Grantowego 2017

Rozpoczynamy nabór wniosków do kolejnej edycji Programu Grantowego.O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, instytucje podległe organom samorządu terytorialnego, a  w szczególności szkoły, organizacje sportowe, ośrodki nauki, kultury i sztuki. Instytucje te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie województwa opolskiego lub na terenie gmin, w których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność. Podobnie jak w latach ubiegłych, na wsparcie Fundacji GÓRAŻDŻE  mogą liczyć projekty o znaczeniu lokalnym i regionalnym, głównie w zakresie nauki i oświaty, ochrony środowiska,...