Witamy na stronach Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

Fundacja została założona na początku 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie  lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement SA. Działalność Fundacji koncentruje się głównie na wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz szeroko pojętej dobroczynności.

Nagroda Zwykli-Niezwykli dla Fundacji Górażdże
Warsztaty fotografii przyrodniczej dla młodzieży na terenie kopalń Grupy Górażdże.
Tour de Folwark
28. Listopad 2016

Nagroda Zwykli-Niezwykli dla Fundacji Górażdże

Zwykli-Niezwykli 2016.
Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie została uhonorowana Nagrodą Burmistrza Gogolina „ZWYKLI –NIEZWYKLI". Wyróżnienie, przyznawane od 2015 roku, jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawane jest corocznie osobom lub organizacjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Gogolin. Inicjatywa ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, kształtowanie postaw prospołecznych, a przede wszystkim uhonorowanie osób, które bezinteresownie działają na rzecz mieszkańców Gogolina.Nagroda Burmistrza Gogolina „ZWYKLI - NIEZWYKLI”  została przyznana Fundacji GÓRAŻDŻE za...
27. Wrzesień 2016

Warsztaty fotografii przyrodniczej dla młodzieży na terenie kopalń Grupy Górażdże.

Wasztaty fotograficzne w Kopalni Górażdze.
W dniach 19 i 20 września 2016 roku Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne zorganizowało warsztaty fotografii przyrodniczej dla młodzieży z opolskich szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie zostało sfinansowane z programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie.W warsztatach uczestniczy około 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Opola i Krapkowic, członków kół biologicznych i fotograficznych. Do tej pory odbyły się dwa spotkania: na terenie Kopalni Wapienia „Górażdże” oraz Kopalni Wapienia „Strzelce Opolskie”. Warsztaty terenowe poprzedzone były prelekcją przygotowaną...
29. Sierpień 2016

Tour de Folwark

Tour de Folwark 2016.
Pod takim hasłem pracownicy Kopalni Folwark już po raz drugi zorganizowali dziecięcy rajd rowerowy adresowany głównie do społeczności lokalnej sąsiadujących z zakładem miejscowości. Impreza odbyła się w sobotę, 27 sierpnia br. przy wsparciu finansowym Fundacji GÓRAŻDŻE w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże.Zainteresowanie tegoroczną edycją Tour de Folwark było jeszcze większe niż  w roku ubiegłym. W upalny sobotni poranek na teren należącej do Górażdze Cement SA Kopalni Folwark przyszło około 400 osób, w tym 112 młodych zawodników.  Byli to głównie...