1. Lipiec 2015

Wykaz instytucji i projektów, które otrzymały dotacje w ramach Programu Grantowego 2015

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 226 wniosków.  Spośród nich 41 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości ponad  316 200 złotych. Łącznie przyznano 6 dużych grantów o wartości powyżej 10.000 zł i 35 grantów małych poniżej 10.000 zł. Najwięcej dotacji otrzymały projekty w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony zabytków. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów, które otrzymały wsparcie Fundacji w poszczególnych obszarach działalności. Przy projektach, którym przyznano dofinansowanie powyżej 10 tys. złotych dodano dopisek Grant duży.

Kultura i ochrona zabytków

1.Galeria Sztuki Współczesnej, Projekt: „Klasycy sztuki współczesnej - Tadeusz Kantor”, Opole
2. Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych  w Głogówku,
Projekt: Konserwacja XVIII w. obrazu „Śmierć św. Józefa” (Grant duży), Głogówek
3. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe,
Projekt: Performance artystyczno-taneczny- „Bajka o lodowym kryształku”, Opole
4. Opolska Fundacja Filmowa OF Film,
Projekt: „Z szacunku dla przeszłości zadbajmy o przyszłość - Katedra opolska”, Opole
5. Parafia Rzymskokatolicka w Gogolinie,
Projekt: Remont i strojenie zabytkowych organów w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie, Gogolin
6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja w Wójcicach,
Projekt: Konserwacja i rekonstrukcja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Andrzeja, gmina Otmuchów
7. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi Ozimek, Projekt: Organizacja „Święta Mostu i Żeliwa”
(Grant duży), Ozimek
8. Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Projekt: 13 Festiwal Filmowy Opolskie Lamy, Opole
9. Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera Opole,
Projekt: IX Festiwal Śląskie Lato Muzyczne  (Grant duży), Opole
10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
Projekt: Odrestaurowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Leśnicy, gmina Leśnica.

Kultura fizyczna i sport

1. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej,
Projekt: „Piotr Kuleta (kanadyjkarz) w drodze do Rio de Janeiro 2016” , Opole
2. Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „Kaczawa”,
Projekt: „Zamiast gier komputerowych gry na boisku”, gmina Szczytniki
3. Gmina Łambinowice, Projekt: Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Malerzowice Wielkie (kontynuacja działań w ramach projektu dla seniorów „Pokolenie Plus”)
4. Klub Karate-do Shotokan Krapkowice,
Projekt: Karate, sport amatorski dzieci i młodzieży drogą do sukcesu osobistego, Krapkowice
5. Klub Sportowy Górażdże, Projekt: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców w miejscowości Górażdże oraz powiecie krapkowickim, gmina Gogolin
6. Klub Sportowy Magnum Chorula,
Projekt: Upowszechnianie kultury fizycznej w Choruli poprzez szkolenie piłkarzy nożnych w kategorii drużyn młodzieżowej i seniorskiej, gmina Gogolin
7. LZS „Mewa” Kunice,
Projekt: "Aktywnie, sportowo i zespołowo w gminie Kunice"
8. LZS „Odrzanka” Dziergowice, Projekt: poprawa infrastruktury boiska sportowego (Grant duży), gmina Bierawa
9.Opolski Związek Zapaśniczy Opole, projekt; Organizacja IV Memoriału H. Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym, Opole
10.Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Opole, Projekt: Żółto – niebieskie nadzieje, Opole
11.Uczniowski Klub Sportowy „Maestro” Gogolin, Projekt: II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Gogolina, gmina Gogolin
12.UKS Rodło Opole, Projekt: Turniej piłki nożnej, Opole
13.Zapaśniczy Klub Sportowy „Górażdże”, Projekt: Organizacja, popularyzacja i rozwój sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży z gminy Gogolin

Zdrowie, ekologia i szeroko rozumiana dobroczynność

1. Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, Projekt: „Wędruj z nami po zdrowie”, Brzeg
2. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu,
Projekt: Moja rodzina – szczęśliwa rodzina (Grant duży), Opole
3. Krapkowickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.,
Projekt: Zakup 4 szt. kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą kardiomonitory dla podwyższenia jakości usług świadczonych na oddziale KCZ  (Grant duży), Krapkowice
4. Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy” w Legnicy, Projekt: XVIII Edycja Akcji Letniej „Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej, Legnica
5. Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju katolickiego zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzegu, Projekt; „Patrzeć tam, gdzie inni nie patrzą i widzieć to czego inni nie widzą”, Brzeg
6. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka Strzelce Opolskie, Projekt: Realizacja przedsięwzięć z zakresu promowania i upowszechniania zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Ziemi Strzeleckiej oraz popularyzacji idei europejskości, Strzelce Opolskie
7. Strzelecki Ośrodek Kultury, Projekt: „Blisko natury – jestem ogniwem przyrody” (projekt edukacyjny dla dzieci), Strzelce Opolskie

Inne działania wspierające rozwój społeczności lokalnej  

1. Fundacja „Pro-Lege” Opole, Projekt: „Pierwszaki” ( wydanie książeczki profilaktycznej dot. bezpieczeństwa dzieci na drodze), Opole
2. Fundacja Fioletowy Pies Opole, Projekt: „Zmieniamy świat czterech łap”
3. OSP Górażdże, Projekt: „Strażacy ochotnicy służący pomocą wszystkim potrzebującym”, gmina Gogolin
4. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, Projekt: Dożynki gminne Źlinice 2015 r., gmina Prószków
5. Publiczna Szkoła nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie, Projekt: Nasz patron Jan Brzechwa-nowe spojrzenie na dziedzictwo kulturowe (ufundowanie sztandaru)
6. Rzymskokatolicka Parafia w Chrząszczycach, Projekt: Remont i wyposażenie sali parafialnej jako miejsca spotkań seniorów (w ramach Klubu "Pokolenie Plus") oraz dzieci i młodzieży, gmina Prószków.
7. Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie Osobno „RaNo” Opole,  Projekt: „Szukam. Znajdę. Pokocham. Zostań rodziną zastępczą” (kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego), Opole
8. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice, Projekt: „Kolorowe lato – jutro tam pojedziemy”, gmina Nysa
9. Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli, Projekt: „Pokolenie Plus” - Klub aktywnych seniorów w Choruli, gmina Gogolin
10. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Rozwoju Wsi Kąty Opolskie, Projekt: „Zabawa fajna sprawa”- doposażenie placu zabaw, gmina Tarnów Opolski
11. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Opole, Projekt: „Sprawni w ratowaniu”, Opole