19. Grudzień 2017

Podsumowanie działalności Fundacji w 2017

Ponad 600 tys. zł rozdysponowała w 2017 roku Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. Dzięki temu zrealizowano szereg inicjatyw i przedsięwzięć społecznych i obywatelskich. W ramach tegorocznej edycji programu grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 100 wniosków. Dofinansowanie w łącznej wysokości 240 tys. zł przyznano 40 projektom, w tym 15 dużych grantów w wysokości powyżej 5 tys. zł i 25 małych grantów - do 5 tys. zł. Dofinansowano też kilka projektów specjalnych.

Inwestycje w sport 
Najwięcej dofinansowanych projektów dotyczyło sportu, turystyki i rekreacji. Ze wsparcia skorzystało kilkanaście lokalnych klubów sportowych i stowarzyszeń. Duże granty otrzymały m.in. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Chrząszcz” w Chrząszczycach na kolejny etap budowy stadionu, Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole na organizację obozów edukacyjno-sportowych oraz gmina Prószków na utworzenie ogólnodostępnej siłowni w Górkach.

W  trosce o kulturę 
W obszarze kultury duży grant otrzymało m.in. po raz kolejny Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera w Opolu na organizację XI Festiwalu „Śląskie Lato Muzyczne” oraz Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej na organizację XI Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka. Dofinansowanie przyznano też na organizację wystawy o dziejach przemysłu cementowego w województwie opolskim pt. „Opolskie białe złoto”.

Edukujemy
W obszarze nauki i edukacji na uwagę zasługuje m.in. projekt Stowarzyszenia Natura i Człowiek, które przeprowadziło  warsztaty dla dzieci z ZSP w Krapkowicach na temat różnorodności świata pszczół. Duży grant trafił też do Fundacji Radców Prawnych B2B Opole na realizację projektu służącego podniesieniu poziomu wiedzy młodzieży w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem tworzenia wizerunku w sieci. Z kolei Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu ze wsparciem z grantu zorganizował VIII Konferencję Naukową „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”.

Żyjmy bezpiecznie 
W ramach inicjatyw związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców regionu grant otrzymał m.in. powiat krapkowicki na realizację projektu „Bezpieczny dom – Ale CZAD!” (kampania informacyjno- prewencyjna dotycząca zatruć tlenkiem węgla, zakup 150 czujników czadu dla mieszkańców Krapkowic, głównie osób starszych i samotnych). Dotacja trafiła też do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na podniesienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń środowiskowych. Wykaz wszystkich projektów i beneficjentów można znaleźć pod linkiem www.aktywniwregionie.pl/pl/granty2017

Projekty specjalne 
Poza programem grantowym fundacja dofinansowała też kilka projektów specjalnych kwotą 225 tys. zł, z czego 120 tys. zł przeznaczono na wsparcie uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Pomoc uzyskały też m.in. gmina Gogolin (na organizację obchodów 50-lecia nadania praw miejskich), Dom Dziecka w Skorogoszczy i Fundacja Góra Św. Anny.

Sześć lat działaności 
Fundacja GÓRAŻDŻE-Aktywni w Regionie została założona w 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa i Górażdże Beton. W ciągu sześciu lat działalności fundacja wsparła ponad 300 projektów i zorganizowała kilka akcji społecznych na łączną kwotę ponad 3,7 mln zł w obszarze kultur i ochrony zabytków, sportu, nauki i edukacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowia oraz szeroko rozumianej dobroczynności.