8. Wrzesień 2017

Opolskie białe złoto

W dniu 4 września br. na Rynku w Opolu odbył się wernisaż wystawy edukacyjnej  „Opolskie białe złoto” zorganizowanej z okazji 160-lecia przemysłu cementowego w Polsce i w Opolu, 200-lecia wynalezienia cementu portlandzkiego, 800-lecia Opola, 40-lecia Cementowni Górażdże. Wystawa została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Mało znanym faktem jest, że przed 1945 rokiem  w regionie Opola działało dziewięć cementowni. Produkcja cementu portlandzkiego stanowiła w XIX i XX wieku markę, symbol Opola. Przemysł cementowy wyznaczał kierunki i dynamikę rozwoju gospodarczego, urbanistycznego, demograficznego i kulturalnego miasta. Przy realizacji wystawy zostały wykorzystane archiwalne zdjęcia opolskich cementowni,  jak również współczesne fotografie dokumentujące budynki i miejsca pozostałe po dawnych fabrykach oraz ich nowe funkcje. Projekt ma duże walory edukacyjne  i przybliża społeczności historię i dziedzictwo przemysłu cementowego w województwie opolskim.

Wydawcą wystawy jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Autorką projektu jest opolska dokumentalistka Teresa Kudyba, fotografie współczesne wykonał berliński artysta fotografik Waldemar Kremser, a wśród zdjęć archiwalnych pochodzących m.in. ze zbiorów opolskich kolekcjonerów: Bogusława Szybkowskiego, Joachima Sosnowskiego znajdują się unikatowe fotografie pracowników przemysłu cementowego autorstwa Fryderyka Kremsera. Wystawę można oglądać do 13 września na rynku, następnie zostanie przeniesiona na Mały Rynek i zostanie tam do 29 września.