5. Lipiec 2017

Granty 2017

W ramach tegorocznej edycji Programu Grantowego do Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie wpłynęło 100 wniosków.  Spośród nich fundacja przyznała dofinansowanie 40 projektom na łączną kwotę 240 000 złotych. Łącznie przyznano 15 dużych grantów o wartości powyżej 5.000 zł i 25 małych grantów poniżej 5.000 zł. Najwięcej dotacji otrzymały projekty w dziedzinie kultury i ochrony zabytków, sportu oraz nauki i edukacji. Poniżej prezentujemy spis instytucji i projektów, które otrzymały wsparcie Fundacji w poszczególnych obszarach działalności. Przy projektach, którym przyznano dofinansowanie powyżej 5 tys. złotych dodano dopisek Grant duży.

Wykaz instytucji i projektów, które otrzymały dotacje w ramach Programu Grantowego 2017

Sport, turystyka i rekreacja

 1. Stowarzyszenie "Klub sportowy Chrząszcz, projekt: Budowa placu wiejskiego, piłko-chwytów i montaż ławek dla zawodników rezerwowych, cel: realizacja kolejnego etapu budowy stadionu (g. duży)
 2. Gmina i Miasto Lwówek Śląski, projekt: Zagospodarowanie terenów na Przystanek turystyczny pod Szwajcarią Lwówecką, cel: realizacja II etapu - stworzenie miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców i turystów (g. duży)
 3. Gmina Prószków, projekt: Utworzenie ogólnodostępnej siłowni w Górkach,
  cel: upowszechnienie aktywnego trybu życia (g. duży)
 4. Klub Środowiskowy Judo AZS Opole, projekt: Wakacje z judo - obóz edukacyjno-sportowy KJ AZS Opole,  cel: upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży (g. duży)
 5. Opolski Związek Tenisa Stołowego, projekt: organizacja obozu szkoleniowego
 6. Opolski Związek Zapaśniczy, projekt: Organizacja VI Międzynarodowego Memoriału im. H. Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym
 7. Zespół Szkół W Zimnicach Wielkich,  projekt: Piłka siatkowa w Zimnicach, cel: popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci
 8. Stowarzyszenie Nasz Karłubiec, projekt: Karłubiecki Tour de Kids 2017, cel: organizacja rajdu rowerowego dla dzieci i młodzieży.
 9. Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, Strzelce Opolskie, projekt: III Rajd Rowerowy SZS-2016 , cel:  promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Ziemi Strzeleckiej oraz popularyzacja idei samorządności (organizacja rajdu rowerowego)
 10. Klub Sportowy KS "Górażdże", projekt: rozwój działalności klubu sportowego i organizacja zawodów, cel: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i mieszkańców miejscowości Górażdże
 11. Zapaśniczy Klub Sportowy "Górażdże”, projekt:  Rozwój działalności Klubu, organizacja zawodów, cel: popularyzacja sportu zapaśniczego i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu krapkowickiego
 12. KS Magnum Chorula, projekt:  Zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy nożnych KS Magnum
  Cel: prowadzenie treningów dla członków klubu, rozwój działalności.
 13. Gmina Cisek, projekt: Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej  i utwardzenie terenu wokół placu zabaw w Kobylicach,  cel: utworzenie we wsi Kobylice placu zabaw, stworzenie miejsca wspólnego wypoczynku i integracji społecznej. 
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" Lewin Brzeski, projekt: Turystyka aktywna - Góry Opawskie, cel: organizacja pobytu osób niepełnosprawnych w Górach Opawskich

Kultura i ochrona dziedzictwa

 1. Towarzystwo Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Jerzego Hellera Opole,  projekt: XI Festiwal Śląskie Lato Muzyczne, cel: organizacja festiwalu muzycznego
  (g. duży)
 2. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Gliwice, projekt: Opolskie białe złoto-wystawa o dziejach przemysłu cementowego w województwie opolskim, cel: organizacja wystawy plenerowej na temat dziejów cementu ( g. duży)
 3. Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, projekt: XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, cel: organizacja konkursu, propagowanie muzyki
  (g. duży)
 4. Gminna Biblioteka Publiczna Gogolin, projekt: Dziedzictwo Jerzego Lipki impulsem kultywowania tradycji w domu, cel: wydanie publikacji (g. duży)
 5. Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo Żyrowa, projekt: Szklane negatywy - skarby z Żyrowej i okolicy, cel:  Zabezpieczenie unikatowych szklanych negatywów (g.duży)
 6. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkim, projekt: Kontynuacja remontu zabytkowego zameczku (g.duży)
 7. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, projekt: Odrestaurowanie kolejnych zabytkowych nagrobków wykonanych przed 1945 rokiem na cmentarzu w Leśnicy,
 8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku, projekt: 25 Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, cel: organizacja konkursu
 9. Parafia Rzymsko-Katolicka Dziewkowice, projekt: Remont zabytkowej kapliczki

Bezpieczeństwo

 1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska Opole, projekt: Bezpieczni w powiecie krapkowickim, cel: poprawa bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń środowiskowych,
  (g. duży)
 2. Powiat Krapkowice,  projekt: Kampania informacyjno-promocyjna "Bezpieczny dom -Ale CZAD!", cel: organizacja kampanii informacyjno-prewencyjnej dotyczącej zatruć tlenkiem węgla (g. duży)
 3. Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, projekt: „Zabłyśnij na drodze” cel: organizacja festynu rodzinnego, propagowanie zasad bezpieczeństwa na drodze
 4. OSP Dziergowice, projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa nad wodą dla mieszkańców i ratowników (zakup sprzętu ratowniczego)
 5. OSP Górażdże, projekt: „Mobilna Jednostka Straży Pożarnej” - Bezpieczna miejscowość i okolice, cel: doposażenie OSP w niezbędny sprzęt pozwalający uczestniczyć w akcjach ratunkowych.

Nauka i edukacja

 1. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu,  projekt: VIII Konferencja Naukowa "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" cel: organizacja konferencji; wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki i praktyki przemysłowej w zakresie technologii cementu, materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. ( g. duży)
 2. Fundacja Radców Prawnych B2B Opole, projekt: Kreowanie wizerunku w sieci - zasady korzystania z  internetu przez młodzież,  cel: podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie bezpiecznego i zgodnego z prawem tworzenia wizerunku w sieci.
  (g. duży)
 3. Stowarzyszenie Natura i Człowiek we Wrocławiu, projekt: Dzikie pszczoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Krapkowice,  cel:  Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z ZSP w Krapkowicach na temat różnorodności świata pszczół (g. duży)
 4. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej Opole, projekt:: Nowoczesna edukacja muzyczna,  cel: zakup sprzętu multimedialnego.
 5. Liga Ochrony Przyrody Zielona Góra, projekt: Wydanie książki-monografii o przyrodzie KSM Nowogród Bobrzański, cel: popularyzacja walorów przyrodniczych regionu
 6. Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy" Legnica, projekt:  XX Edycja Akcji Letniej "Dzieci z Kresów Wschodnich Gośćmi Piastowskiej Ziemi Dolnośląskiej", cel:  budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich, poznanie przez młodzież zabytków i walorów turystycznych Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Kultywowanie lokalnych tradycji i inne działania wspierające rozwój społeczności lokalnej

 1. Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli,  projekt: Coś dla ciała, coś dla ducha,
  cel: Kontynuowanie działań integracyjnych  i aktywizacja seniorów Malni, Choruli i Górażdży; wspólne zajęcia, wyjazdy.
 2. Ośrodek Kultury i Sportu Prószków,  projekt: Dożynki Gminne Przysiecz 2017, cel: kultywowanie tradycji święta plonów
 3. Stowarzyszenie Ziemia Malińska, projekt: Dożynki - wspólne dobro naszej lokalnej społeczności, cel: kultywowanie tradycji- organizacja gminnych dożynek
 4. UKS MAESTRO Opole, projekt: V Ogólnopolski Turniej Tańca Gogolin Dance Cup 2017 " o Puchar Burmistrza Gogolina", cel : Organizacja turnieju
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół DPS "Anna" Krapkowice, projekt: Senior ci powie, co jest na zdrowie, cel: Doposażenie świetlicy, organizacja paneli dyskusyjnych
 6. Stowarzyszenie Górażdże "Skalna wieś" , projekt: Biesiadujemy po naszemu, cel:  kultywowanie tradycji śląskich (organizacja biesiady śląskiej).